Gallery

Wandering The Homeland-Macedonia

September, 2018

Landscapes from Macedonia

Landscape photos from mountain ranges and regions including Shar Mountains, Korab, Jakupica and many other rural parts of my country

Велат пред да тргнеш да го шеташ светот, мора прво да ја прошеташ и запознаеш најдобро својата земја. Токму поради тоа целата моја фотографија и фотографско искуство започнува од мојата земја Македонија. Земја во која што доминира планинската географска структура со живописна и разновидна шума. На оваа мала површина може да се најдат голем број на познати, но и непознати скриени природни богатсва од типот на планински езера, вештачки акумулации, реки, водопади па се до зелени долини и ливади. Секогаш основата на мојата инспирација за фотографирање пејсажи ќе биде Македонија. Во голем дел од фотографиите ќе ги пронајдете живописните убавини на Корабскиот планински масив, моќната Шар планина, водопадите во средниот и јужниот дел на земјата, езерата кои се на целата територија како и дивите реки под високите врвови и подножјата на планините. Македонија го поттикна моето искуство и мотивација да ги проширам хоризонтите во другите земји и да ги раскажам моите авантури преку фотографиите.